Servei de Trac+Svn

Càtedra de Programari Lliure de la UPC

Benvinguts al servei d'hostatjat de Trac+Svn de la Càtedra de Programari Lliure de la UPC. Aquest servei hostatja projectes de desenvolupament de programari lliure. Si voleu conèixer les característiques del servei o voleu hostatjar-hi un projecte, podeu trobar la informació rellevant en aquesta pàgina.

ProjecteDescripcióTrac del projecte
Logo Clasterit Suite of programs that are intended for the monitoring and classification of structures obtained by different conformational studies like molecular dynamicsclasterit
Logo Cpl Projectes propis de la Càtedra de Programari Lliure de la UPCcpl
Logo Encastats Petits projectes al voltant dels sistemes encastats amb programari lliureencastats
Logo FreeLing FreeLing is a C++ library providing language analysis services, such as tokenization, sentence splitting, named entity recognition, Part-of-Speech tagging, syntatic and dependence parsing, and many others.freeling
Logo Gnank Cercador d'horaris de la FIBgnank
Logo Infodocs A collection of free programming science books and notes.infodocs
Logo Jpl JPL - Jornades de Programari Lliure SCM repositoryjpl
Logo Messenger Visual Messenger Visual és un servei de missatgeria instantània que permet la comunicació en temps real a través d'una xarxa d'ordinadors mitjançant l'ús de pictogrames. Això permet a persones amb dificultats de lectura i/o escriptura comunicar-se amb altres persones a través de l'ordinador.messengervisual
Logo Orto-BRep Algorismes d'extracció de la frontera (BRep) de models ortogonals (2D i 3D). Converteix models des de diversos formats d'entrada (voxels, entre altres).orto-brep
Logo Ribot A Plone product to manage a document peer review processribot
Logo Sirona Sirona is a Plone module that manages a wireless network design and configuration. This module implements the administration of both mesh and non-mesh wireless networks through Plone objects and it allows to create firmware images for configuring the different devices. It is being developed by Guifibages users and installed at http://guifi.cpl.upc.edu.sirona
Logo Sméagol Gestor de reserves de recursos UPCrecursos
Logo Treeler Treeler is a library of structured prediction algorithms for natural language tagging and parsing problems. Treeler implements several models for predicting sequences, dependency trees and phrase structures, together with machine learning algorithms to learn models from data. The methods offered by Treeler have key applications in natural language processing and machine translation.treeler