Recent posts

Publicada la versió 2.06 de l'Sméagol

En aquesta versió s'han afegit el camp info i suport per etiquetes per a les reserves, a banda de corregir un error fent GET /.

Publicada la versió 2.05 de l'Sméagol

Aquesta versió incorpora els canvis següents:

  • evitar que es creïn tags nous en la creació d'altres recursos
  • corregir la codificació del JSON en UTF-8

Publicada la versió 2.04 de l'Sméagol

Aquesta versió incorpora els canvis següents:

  • resolts els errors en les comprovacions de les longituds dels atributs
  • resolt l'error en obtenir un tag que pertanyia a un recurs esborrat prèviament
  • afegida la dependència a Exception::Class::TryCatch
  • suport per a les excepcions simples a les reserves

Sméagol 2.03

S'ha publicat la versió 2.03 de l'Sméagol. Ja està disponible a la pàgina de descàrregues.

Els canvis són:

* S'ha resolt el bug en la comprovació de la longitud dels tags.

* S'han afegit les modificacions necessàries per a que no hi hagi recursos amb la mateixa descripció.

* La descripció dels en els recursos passa a ser obligatòria (sinó el punt anterior no tindria sentit)

* S'ha arreglat el nom del camp del formulari de creació de tags que provocava que no es poguessin crear tags des de la web

* Ara al peu de les planes web s'inclou el número de la versió del servidor que està ""corrent"".

Publicat Sméagol 2.02

S'ha publicat la versió 2.02 de l'Sméagol. Ja està disponible a la pàgina de descàrregues.

Aquesta versió solventa alguns errors de caire més aviat tècnic. Consulteu el fitxer Changes per conèixer els detalls.

Publicat Sméagol 2.00 i 2.01

S'han publicat les versions 2.00 i 2.01 de Sméagol. Es troben disponibles a la pàgina de descàrregues.

La versió 2.00 és una reescriptura completa del servidor fent servir Catalyst (i sqlite com a motor de persistència), amb suport per a reserves recurrents segons l'estàndard  iCalendar (RFC 5545). També incorpora una versió preliminar d'una nova API, més REST-compliant (consulteu wiki:ApiRestV2 per a més informació sobre la nova API).

La versió 2.01 resol alguns bugs detectats a la 2.00, millora el suport d'iCal i afegeix control en la durada de les recurrències per evitar solapaments.

L'sméagol presentat al 3er Premi a la Qualitat de la Gestió Universitària

El projecte sméagol ha estat presentat al 3er Premi a la Qualitat de la Gestió Universitària de la UPC com un projecte de desenvolupament de programari lliure per introduir el treball col·laboratiu entre els TIC de la UPC.

 Sméagol: Un projecte de desenvolupament de programari per introduir el treball col.laboratiu entre els TIC de la UPC

Els premis de Qualitat de la Gestió Universitària reconeixen activitats i projectes de millora de la gestió presentats pel personal d'administració i serveis de la UPC. Els treballs es poden consultar a la secció  E-prints UPC del portal UPCommons.

El dilluns 14 de juny es va fer un acte de reconeixement als projectes participants. El projecte Autobeca va guanyar el 1er premi i el lliurament del premi va tenir lloc el dimecres 16 de juny durant la Nit UPC, que es va celebrar al Palau de la Música Catalana.

Font:  CPL-UPC

Publicat Sméagol 0.1001

S'ha publicat la nova versió 0.1001 de Sméagol. Es troba disponible a la pàgina de descàrregues. Aquesta versió resol el bug #171 que afectava a les releases 0.10 i anteriors, i que provocava que el mètode updateResource del mòdul Smeagol::Client actualitzés de manera incorrecta els bookings i els tags del resource.

Publicat Sméagol 0.10

S'ha publicat la nova versió 0.10 de Sméagol. Es troba disponible a la pàgina de descàrregues. Aquesta versió incorpora dos petits canvis en la API del servidor, per ajustar-nos a la filosofia REST. Consulteu el fitxer Canvis per a més informació.

Sméagol a les Jornades Tècniques RedIRIS 2009

Sméagol es va presentar dins el grup de conferències sobre integració de serveis.  Vegeu la presentació.

Es presenta a les TSIUC una aplicació que usa Sméagol

Sméagol és el backend per a la gestió de reserves de laboratoris que incorpora l'aplicació.  Més informació.

Publicat Sméagol v0.0802

Aquesta versió incorpora una nova interfície de línia de comandes interactiva. També s'ha refactoritzat i netejat el codi relacionat amb la generació i processament de XML. Ja es troba disponible a la pàgina de descàrregues.

Què és el projecte Sméagol?

Sméagol és un servei de gestió de reserves de recursos desenvolupat conjuntament entre diversos centres de càlcul de la  Universitat Politècnica de Catalunya i la  Càtedra de Programari Lliure.

Actualment el producte és bàsicament un backend per a altres aplicacions que està basat en serveis web amb una arquitectura de tipus  REST.

Sméagol és programari lliure, i es distribueix sota una llicència  GNU Affero GPL.