API entre Usuari i Client

Operació Paràmetres entrada Dades sortida
listResources (cap) Representació del llistat de recursos, incloent els seus tags i reserves
getResource id Representació del recurs, incloent els seus tags, reserves i link a l'agenda del recurs en ICal
createResource info, description i tags (separats per comes!!) Representació del recurs, incloent els seus tags, reserves i link a l'agenda del recurs en ICal
updateResource info, description i tags (separats per comes!!) Representació del recurs, incloent els seus tags, reserves i link a l'agenda del recurs en ICal
deleteResource id Missatge informant sobre si s'ha pogut o no esborrar el recurs
agendaResource id Llista de bookings del recurs
agendaResourceICal id Fitxer ICal amb totes les reserves del recurs
listEvents (cap) Llista dels events
getEvent id Representació de l'event incloent tags i reserves associades
createEvent description, info, starts i ends Representació de l'event
updateEvent description, info, starts i ends Representació de l'event
deleteEvent id Missatge sobre el resultat de l'operació
agendaEvent id Llista de les reserves associades a l'event
agendaEventICal id Fitxer ICal amb totes les reserves associades a l'event
listTags (cap) Llista dels tags existents
getTag id Representació del tag i llista dels recursos etiquetats amb ell
createTag id, description Representació del tag
updateTAg id, description Representació del tag
deleteTad id Missatge sobre el resultat de l'operació
listBookings (cap) Llista de tots els bookings amb tots els seus paràmetres
getBooking id Representació de la reserva solicitada
createBooking id_resource, id_event, dtstart, dtend, until, frequency, interval, byminute, byhour, byday, bymonth, bydaymonth (no tots són necessaris, depen del tipus de reserva a fer) Representació de la reserva
updateBooking id, id_resource, id_event, dtstart, dtend, until, frequency, interval, byminute, byhour, byday, bymonth, bydaymonth (no tots són necessaris, depen del tipus de reserva a fer) Representació de la reserva
deleteBooking id Missatge sobre el resultat de l'operació

Nota sobre els identificadors

Tots els id són enters, excepte els identificadors dels tags que es corresponen al nom del propi tag.

Nota sobre l'ordre

Els elements sempre és retornen en ordre ascendent d'id.

Nota sobre deleteXXXXXX

L'operació retorna un 404 si s'intenta esborrar un tag que ja ha estat esborrat o que mai ha estat creat (ambdós casos són, a dia d'avui indistingibles).