Història de l'Sméagol

Origen

Aquest projecte va néixer amb l'objectiu que diverses unitats de la UPC col·laborem en el desenvolupament d'una solució TIC per a un problema comú mitjançant metodologies i eines típiques del programari lliure.

Els impulsors del projecte pretenem engegar una comunitat de desenvolupament de programari lliure dins la UPC en què diverses unitats participin en el desenvolupament de projecte i que en el decurs del projecte d'altres unitats o persones puguin incorporar-se a l'equip o participar d'altres maneres en el seu progrés. Mitjançant l'ús d'eines típiques de desenvolupament i comunicació de les comunitats de programari lliure, les metodologies àgils, el disseny simple i incremental i el desenvolupament basat en tests, volem explorar noves formes de treball basades en la col·laboració.

Els objectius generals del projecte són els següents:

  • Avançar en la col·laboració aprenent de les comunitats de desenvolupadors de programari lliure.
  • Aprendre a usar certes eines col·laboratives.
  • Aprofitar algunes idees tecnològiques.
  • Acabar tenint programari compartit entre grups.
  • Adquirir experiència i transmetre coneixement.
  • Aconseguir que el treball sigui divertit i enriquidor.

Fase 1

En la primera fase del projecte es van desenvolupar un client i un servidor senzills, basats en un motor web i un sistema d'emmagatzemament trivials. El servidor disposava d'una interficie REST sobre XML i una vista específica en format iCalendar.

Fase 2

La segona fase va iniciar-se a partir del requeriment d'integrar els esdeveniments junt amb els recursos i les reserves. Amb aquest canvi, es van abandonar el motor web i els sistema d'emmagatzematge trivials i es van substituir per Catalyst, un framework d'aplicacions web amb suport per a REST i diferents bases de dades.