Guia ràpida: Sméagol en 5 minuts

Aquesta guia explica com posar en marxa Sméagol V2 ràpidament.

Requeriments

 • Un sistema basat en Debian GNU/Linux o distribució derivada.
  • Les versions v2 de Sméagol funcionaran amb Debian "sid", o bé Ubuntu 11.10 o superior (vegeu #392).
  • Probablement Sméagol funcionarà també en altres distribucions de GNU/Linux, o fins i tot en altres sistemes operatius (sempre que incorporin versions recents dels mòduls de Perl necessaris).
 • Un compte amb privilegis suficients com per instal·lar els mòduls necessaris de Perl.
 • Instal·la els paquets necessaris:
  $ sudo apt-get install sqlite3 \
              libmodule-install-perl \
              libdatetime-perl \
              libdbd-sqlite3-perl \
              libcatalyst-modules-perl \
              libxml-simple-perl \
              libexception-class-trycatch-perl \
              libwww-perl \
              libhttp-server-simple-perl \
              libdate-ical-perl \
              libdata-ical-perl \
              libdbix-class-perl \
              libcatalyst-view-tt-perl \
              libdatetime-event-ical-perl \
              libgetopt-euclid-perl \
              libdatetime-set-perl \
              libdbix-class-timestamp-perl \
              libcatalyst-action-rest-perl \
              libdatetime-format-sqlite-perl \
              libset-object-perl \
              libxml-libxml-perl \
              libtest-pod-coverage-perl \
              libdata-dumper-simple-perl \
              libutf8-all-perl \
              libtest-pod-perl \
              libdata-compare-perl \
              libpath-class-perl \
              liblist-compare-perl \
              libjson-perl
  

Instruccions

 1. Descarrega el tarball amb la darrera versió de Sméagol.
 2. Descomprimeix-lo:
  $ tar zxvf Smeagol-2.06.tar.gz
  $ cd Smeagol-2.06
  
 3. Entra al subdirectori on has descomprimit el programari, i executa les següents instruccions:
  $ perl Makefile.PL INSTALL_BASE=$HOME/smeagol
  $ make
  $ make install
  
 4. Crea la base de dades:
  $ mkdir $HOME/smeagol/var
  $ cd $HOME/smeagol/var
  $ cat ../lib/perl5/V2/Server/doc/db/create.sql | sqlite3 smeagol.db
  
 5. Executa el servidor:
  $ export PERL5LIB=$HOME/smeagol/lib/perl5
  $ ../bin/server.pl
  

Depuració i logs

Si voleu que el servidor generi logs heu d'activar aquesta variable abans d'executar-lo:

$ export CATALYST_DEBUG=1