sironaath: leds

File leds, 1.2 KB (added by ramon, 13 years ago)

Gestio de leds

Line 
1#!/bin/sh
2
3# Control de LEDs de la nano2 per indicar la qualitat de Link
4# joan.llopart +A+ guifi.net
5#
6# minimod de la feina del Xavi Martinez :-)
7
8DIR=/sys/devices/platform/leds-gpio/leds
9# Activem els LEDs
10echo '1' > $DIR/gpio0/brightness
11echo '1' > $DIR/gpio1/brightness
12echo '1' > $DIR/gpio2/brightness
13echo '1' > $DIR/gpio4/brightness
14echo 0 > $DIR/gpio0/brightness
15echo 0 > $DIR/gpio1/brightness
16echo 0 > $DIR/gpio2/brightness
17echo 0 > $DIR/gpio4/brightness
18
19L1=0
20L2=0
21L3=0
22L4=0
23
24#Iniciem el loop
25
26while [ 1 ] 
27do
28
29# Pillem la qualitat de l'enllac
30 QUAL=`awk '/ath0/ {print $3}' /proc/net/wireless`
31#Li traiem el punt final
32 QUAL=${QUAL%.*}
33# Inicialment, tots a 0
34 L1T=0
35 L2T=0
36 L3T=0
37 L4T=0
38# Comprobem un a un
39 if [ $QUAL -ge 5 ]
40 then
41  L1T=1
42  if [ $QUAL -gt 10 ]
43  then
44   L2T=1
45  fi
46  if [ $QUAL -gt 15 ]
47  then
48   L3T=1
49  fi
50  if [ $QUAL -gt 20 ]
51  then
52   L4T=1
53  fi
54 fi # $QUAL!=0
55
56# Encenem/apaguem LED nomes si hi ha canvi
57 if [ $L1 -ne $L1T ]
58 then
59  echo "$L1T" > $DIR/gpio0/brightness
60  L1=$L1T
61 fi
62 if [ $L2 -ne $L2T ]
63 then
64  echo "$L2T" > $DIR/gpio1/brightness
65  L2=$L2T
66 fi
67 if [ $L3 -ne $L3T ]
68 then
69  echo "$L3T" > $DIR/gpio2/brightness
70  L3=$L3T
71 fi
72 if [ $L4 -ne $L4T ]
73 then
74  echo "$L4T" > $DIR/gpio4/brightness
75  L4=$L4T
76 fi
77
78 sleep 1
79
80done